Tilbage

Cases

AI er en multidisciplinær tegnestue med mange forskellige kompetencer. AI er arkitekter og ingeniører, der sidder og arbejder sammen.

Tomas Snog

Kreativ Direktør og Partner

"minds tilgang til rekrutteringer har skærpet vores bevidsthed i forhold til, hvad vi på bemandingssiden har brug for”

Rekruttering - Afdelingsledere

Når rekruttering bliver flerdimensionel

Derfor faldt valget på mind som rekrutteringspartner
”I en travl hverdag er det svært at finde tiden til at lægge de indsatser, der skal til for at finde de rigtige medarbejdere, og vi har ikke den fornødne viden på rekrutteringsområdet i en så vigtig og afgørende beslutning, som det jo er at ansætte nye medarbejdere”, siger Tomas Snog, kreativ direktør og partner i AI Rådgivende Arkitekter og Ingeniører.

”mind formår netop at skabe struktur på hele processen – før, under og efter, og samtidig ved de, hvilke indsatser der skal lægges for at aktivere de rigtige kandidater til jobbet. Det er en kæmpe fordel i et hårdt presset kandidatmarked.”

Mere end blot rekruttering
Da vi i mind indledte dialogen med AI omkring to rekrutteringsprocesser, hvor AI skulle finde en afdelingsleder til henholdsvis arkitekt- og ingeniør-afdelingen, udfordrede vi AI på, hvordan processerne skulle gribes an.

AI havde et ønske om at finde to profiler, der potentielt set også skal kunne drive og udvikle AI fremadrettet. Så I stedet for at gå i rekrutterings-mode som det første, anbefalede vi AI’s partner-gruppe at kigge indad.

Vi kom derfor med et oplæg som skulle kaste lys over de fem nuværende partneres personlighedsprofiler for at finde frem til synergier, adfærdspræferencer, motivationsmønstre og potentielle barrierer i partner-konstellationen. Det gav indblik i hvilke persontyper, der var interessante for mind at komme i dialog med, for at skabe den mest optimale fremadrettede gruppesammensætning i leder-teamet.

”Det var et helt anderledes perspektiv, end vi havde oplevet på tidligere rekrutteringsprocesser, og det virkede i starten lidt ’langhåret’, men da vi hver især i partnergruppen begyndte at arbejde med os selv og hinanden på et personligt plan, gav det mening fordi det gav os endnu et niveau at drøfte de ønskede profiler ud fra”, siger Tomas Snog.

Kvalitetssikring og langsigtede perspektiver”Tillægger du ovenstående værdi til performance baseret rekruttering, som er minds rekrutteringskoncept, samt en god portion forventningsafstemning og ikke mindst ærlig rådgivning fra mind, har du opskriften på en 360 graders rekrutteringsproces, hvilket vi i AI mener er en nødvendighed, når det drejer sig om rekruttering af ledende medarbejdere. minds tilgang til rekrutteringer har skærpet vores bevidsthed i forhold til, hvad vi på bemandingssiden har brug for” uddyber Tomas Snog.

”Performance baseret rekruttering har hjulpet os til at forstå de langsigtede udviklingsperspektiver hos de to kandidater, vi endte med at ansætte i de ledende stillinger. Udover at have fokus på det faglige fundament hos kandidaterne har mind været gode til at spotte lederpotentialet i de to kandidater, således at jobudviklingen bliver en dynamisk proces på både den korte og den lange bane”, siger Tomas Snog afslutningsvist.

Hvis du vil høre mere om vores forretning, værdier, historie eller netværk og om, hvordan vi kan samarbejde med dig i dit næste 'virksomheds-kandidat-match', så kontakt os endelig. 

Rekrutteringskonsulent

Liv Skakfjord Magnussen

+45 7879 6607 lsm@mindgroup.dk
Rekrutteringskonsulent

Thomas Middelhede Randrup

+45 7879 6604 tmr@mindgroup.dk