Ledige stillinger

Vi passer godt på dine persondata

I Mind Group A/S er vi compliant med de nye GDPR regler.

Mind Group A/S anvender kun indtastede data til rekrutteringsformål og alle personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Vi overholder gældende dansk og EU-lovgivning på området om beskyttelse af personlige data. Hos Mind Group A/S bruger vi ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Kandidatdata opbevares i vores rekrutteringssystem i op til 12 måneder efter indtastning afhængig af hvilken stilling, man som kandidat søger. Herefter slettes de automatisk medmindre kandidaten aktivt vælger at forny de afgivne data med yderligere 6 måneder. Kandidaten informeres herom via e-mail ved udgangen af perioden.

Har man været kandidat i forløb til en stilling hos Mind Group A/S slettes alle persondata ved afslutning af stillingsbesættelsen, dog senest 12 måneder efter kandidatens upload af ansøgningsmateriale.

Mind Group A/S indhenter jvf. EU persondataforordningen af 25. Maj 2018 skriftligt samtykke fra kandidater, hvorfra der skal indhentes eller deles information med tredje part. 

Kandidaten har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke data vi har registreret om kandidaten, ligesom kandidaten til enhver tid kan bede om, at data vi har registreret slettes eller transporteres til tredjepart efter ønske.

Vi indhenter samtykke fra dig som kandidat

Hos Mind Group A/S er vi som mange andre underlagt de bestemmelser som lovgivningen til enhver tid har fastlagt for behandling af persondata.

For at kunne behandle dig som kandidat til et muligt job har vi derfor behov for dit samtykke til at kunne behandle informationer og materialer du giver os.

Vi indhenter kun det materiale der er absolut relevant og nødvendigt for vores behandling af dig som kandidat.

Samtykke er en standard vi anvender overfor alle og som afgives frivilligt.

Samtykkeerklæringen er digital og anviser, hvem der er databehandler hos Mind Group A/S.

Du vil møde samtykket når du efter 25. Maj 2018 uploader dine data via vores rekrutteringsystem eller i mødet med en stillingsbesættende konsulent.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du her på mind.as

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du vil høre mere om vores forretning, værdier, histore eller netværk og om, hvordan vi kan samarbejde med dig i dit næste 'virksomhed-kandidat-match', så kontakt os endelig. 

Direktør og rekrutteringskonsulent

Mads Beck

+45 7879 6601 mbi@mindgroup.dk
Rekrutteringskonsulent

Sebastian Kastrup Nielsen

+45 7879 6611 skn@mindgroup.dk